Inferno (CZ)

Foto
Logo

Info

Nazione:Repubblica Ceca
Attività:dal 1996
Web:non disponibile

Line up

  • Sarapis: drums
  • Ska-Gul: guitars
  • Adramelech: vocals
  • Morion: guitars
  • O.D.: bass
Gli Inferno sono una black metal band proveniente dalla Repubblica Ceca, fondata nel 1996.

Discografia

Copertina 6,5
Omniabsence Filled By His Greatness (Agonia Records / 2013) 

1. PERVASION / 2. THE FIRSTBORN FROM MURK / 3. THE FUNERAL OF EXISTENCE / 4. REVELATIONS THROUGH THE VOID / 5. THE VERTICAL FISSURE OF THE MOST DISTANT END / 6. METASTASIS OF REALISTIC VISIONS

Copertina
Black Devotion (Agonia Records / 2009) 

1. PROLOG / 2. SUPERIOR WILL / 3. WHISPER OF HOPE IN BLOODY TEARS / 4. HOLY POISON / 5. EATEN BY RATS FOREVER / 6. LOYALITY OF HONOUR / 7. ALTAR OF PERVERSITY / 8. MESSAGE TO AGES / 9. SIGN OF HELL ...

Copertina
Uctívání temné zuřivosti (Undercover Records / 2008) 

1. INTRO - NEKONEČNé HLASY Z TEMNOTY / 2. KDYŽ ZIMA PŘICHáZí / 3. VIDíM V PLAMENECH TVOU VíRU ZKRZE ČERNý KOV / 4. UCTíVáNí TEMNé ZUŘIVOSTI ...

Copertina
Nikdy nepokřtěni (Die Todesrune Records / 2006) 

1. FANATIZOVáN LIDSKOU MODERNOSTí / 2. STARý ŘáD / 3. NEŽIVé STíNY NAŠí DUŠE / 4. NA ZNAMENí ČERNéHO ROHU ...

Copertina
V návratu pohanství (Old Legend Productions / 2003) 

1. INTRO / 2. PRÁVO OHNĚ A NENÁVISTI / 3. V NÁVRATU POHANSTVÍ / 4. ŽÁDNÁ NADĚJE PRO LIDSKOST / 5. V OBRANĚ DĚDICTVÍ / 6. KREV NAŠICH KRÁLŮ ...

Copertina
Duch Slovanské Síly (Eclipse Productions / 2001) 

1. PŘíCHOD SLOVANSKéHO OHNĚ / 2. POHANSKé MEČE / 3. HRDOST, VáLKA, NENáVIST / 4. VE STíNECH VLKŮ / 5. ZA KREV ZA KRAJ / 6. DO SRDCE TEMNOTY / 7. PRO SYNY TéTO ZEMĚ ...

Interviste

Non sono ancora presenti interviste per questo gruppo

Live report

Non sono ancora presenti live report per questo gruppo

Ultime notizie correlate

Nessuna notizia disponibile
Queste informazioni possono essere state inserite da utenti in maniera non controllata. Lo staff di Metal.it non si assume alcuna responsabilità riguardante la loro validità o correttezza.